Anställningsbevis

Anställningsbeviset är ett skriftligt bevis på din anställning.

Anställningsbeviset ska du få innan du börjar arbeta men det kan finnas särskilda skäl som gör att du kan få vänta på ditt anställningsbevis, men inte mer än sju dagar efter att du börjat arbeta. Tänk på att alltid spara ditt anställningsbevis hemma på ett säkert ställe, då det är ett juridisk dokument som bevisar din anställning och vem som anställt dig.

I anställningsbeviset ska det bland annat finnas information om:

  • Vad arbetsplatsen heter
  • Anställningsform
  • Dina arbetsuppgifter
  • Din lön
  • Hur många timmar i veckan du ska arbeta
  • Om arbetsgivaren gör avdrag för kost och logi

Se också till att det är behörig firmatecknare som skriver under anställningsbeviset eller att den som företräder arbetsgivaren har en fullmakt som styrker att han eller hon har rätt att anställda personal på arbetsplatsen.

Din arbetsgivare kanske tycker att det räcker med ett muntligt avtal, men det är inget vi på HRF rekommenderar. Be om att få ett skriftligt anställningsbevis för att undvika missförstånd eller otydligheter.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du fortfarande rätt att få ett anställningsbevis, däremot kan inte vi garantera samma lön eller villkor. Därför ska du arbeta hos en arbetsgivare som har kollektivavtal.

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina frågor eller om du känner dig osäker på anställningsbevisets innehåll.

Mer i samma ämne

Medlemskapet

Kollektivavtal

Arbetsmarknadens parter, alltså facket och arbetsgivar­organisationerna, förhandlar fram kollektiv­avtal.

Allt om lön

OB-tillägg

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.

Allt om lön

Din pension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten.

Nyheter

Avtal klart för bingohallar

Allt om lön

Allt som rör din lön

Här hittar du allt som rör din lön som anställningsavtal, kollektivavtal, semester och OB-tillägg.