Inkomst­försäkring

Hotell- och restaurangfackets (HRF) branschspecifika inkomstförsäkring skyddar din inkomst upp till 80 procent av ersättningsbar inkomst upp till 50 000 kronor i månaden.

För att ta del av inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i i HRF i minst 12 månader. Du behöver också vara medlem i Hotell- och restauranganställdas a-kassa (HRAK) och vara beviljad inkomstrelaterad ersättning från HRAK från första arbetslösa dagen. Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri.

Ett medlemskap i HRF och HRAK ger en tryggare framtid under ditt arbetsliv.

Mer i samma ämne