Internationella samarbeten

Vi lever i en globaliserad värld där vi påverkas av ekonomiska och politiska beslut som fattas även utanför Sveriges gränser. Därför samarbetar vi med andra fackliga organisationer från hela världen.

Vi arbetar för:

  • Att fackliga och mänskliga rättigheter ska respekteras i alla delar av världen.
  • Att utveckla samarbetet med fackliga organisationer i andra länder.
  • Vi deltar i internationella federationer för hotell- restaurang- catering och turism. Genom det kan vi påverka politiken globalt.

Det gör vi tillsammans med:

  • EFFAT – European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions
  • IUL/IUF – The Food, Farm and Hotels and more Global Union
  • Nordiska Unionen – Nordic Union of Hotel, Restaurant, Catering and Tourism workers 
  • Union to Union – LO, TCO och SACO