Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

BFUF är besöksnäringens forskning- och utvecklingsfond som årligen bidrar till spännande forskning för branschen.

Besöksnäringen är en bransch med stark tillväxt och stor utvecklingspotential. Därför ägs och finansieras BFUF av oss och Visita. BFUF:s uppdrag är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen. 

Läs mer om BFUF här.