Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är en av HRF:s viktigaste frågor - du ska känna dig trygg på ditt arbete!

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att göra det som behövs för att inte utsätta de anställda för ohälsa och olycksfall. Däremot är det viktigt att du som anställd följer de bestämmelser som finns för hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Har en olycka inträffat, eller om du misstänker att någon har blivit sjuk på grund av arbetet, ska det rapporteras till arbetsgivaren. Eller har du själv råkat ut för en olycka kan du få ersättning av Försäkringskassan. Har ditt arbetsplats kollektivavtal har du även möjlighet att få ersättning av AFA-försäkringar.

En viktig del för en bättre arbetsmiljö är att vi får fler skyddsombud ute på arbetsplatserna. Vill du engagera dig? Läs mer om hur du kan bli förtroendeval och skyddsombud.