Myndighet

Myndigheter kontaktar oss om samråd och yttranden, här finns information om dess ärenden.

Övrig information

Kontakta oss så informerar vi om vilka arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. Du behöver ha arbetsgivarens organisationsnummer till hands.

Information om aktuella minimilöner hittar du i våra kollektivavtal. För detaljerad information är du välkommen att kontakta oss.

Här hittar du information om omställningsstudiestödet.