Information om personuppgiftsbehandling

Här ger vi övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som vi är personuppgiftsansvarig för.

Behandling av personuppgifter

Hotell- och restaurangfacket månar om att skydda din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi behandlar dina personuppgifter såsom namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgift om lön och uppgift om arbetsgivare enligt nedan.

De personuppgifter vi samlar in om dig inhämtar vi i första hand från dig i samband med inträde i förbundet. Eftersom vi är skyldiga att ha aktuella och korrekta uppgifter om dig kan vi även komma att inhämta personuppgifter för uppdatering från externa register(SPAR/folkbokföringen).

Dina personuppgifter behandlas för administration av ditt medlemskap och fullgörande av våra skyldigheter gentemot dig som medlem och förmåner kopplade till detta. Administration av förtroendeuppdrag, behandling i samband med utbildning och kompetensutveckling, statistiska ändamål (till exempel lönestatistik), vid förhandlingar med mera i enlighet med Hotell-och restaurangfackets stadgar.

Vi kan i vissa fall även vara skyldiga enligt lag, dom eller beslut att lämna ut dina personuppgifter till myndighet. Dina uppgifter behandlas även i samverkan med andra fackföreningar vid utträde/inträde och vid tvärfackliga utbildningar.

I samband med att du ingår medlemskap får du ett medlemskort. Dina medlemsförmåner blir du informerad om löpnade under ditt medlemskap. För att du ska kunna ta del av förmånerna lämnar vi ut personuppgifter till LO Mervärde för administration av medlemserbjudanden.

I ditt medlemskap ingår även en hemförsäkring i Folksam. Den innehåller det mesta du behöver. Den är en trygg grund med det mesta man förväntar sig; den skyddar dig, dina saker – på hemmaplan och på resa. På jobbet och på fritiden.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av tjänster till medlemmar, leverantörer av IT-system och IT-tjänster och andra samarbetspartners.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs ovan sker enligt artikel 6a avtal (medlemskap i organisationen) och artikel 9d (berättigad verksamhet) i GDPR. Hotell- och restaurangfacket är ansvarig för behandlingen.

Om du av någon anledning senare vill reservera dig mot hemförsäkringen eller avstå medlemserbjudanden från LO Mervärde ber vi dig att kontakta oss på adressen nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få utökad information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. För registerutdrag, fyll i begäran enligt länk nedan, och skicka eller e-posta till förbundet på nedanstående adresser.

Adress:
Hotell-och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm

E-post:
dataskyddsombud@hrf.net