Varför kollektivavtal?

Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att teckna kollektivavtal. Kollektivavtalen är anpassade efter vår bransch och förhandlas med arbetsgivarnas representanter. På så sätt följer de branschens behov.

Med kollektivavtal blir det tydligt vad du och dina anställda har för rättigheter och skyldigheter. Genom att teckna kollektivavtal uppstår också en schyst konkurrens företag emellan. Seriösa arbetsgivare anser att man ska konkurrera med kvalitét, inte med dåliga villkor för de anställda.

Överenskommelserna i ett kollektivavtal handlar bland annat om:

 • Regleringar av löner, ob-tillägg, övertid och semester
 • Allmänna villkor, som arbetstider, uppsägningstider och anställningsförhållanden
 • Försäkringar

Kollektivavtalets försäkringar

Med kollektivavtalet får dina anställda ett bra kollektivt försäkringsskydd genom AFA-försäkringar. Som arbetsgivare behöver du inte teckna fler försäkringar utöver AFA-paketet för dina anställda och dig själv. Råkar någon ut för en arbetsskada kan personen inte driva en process mot dig eftersom försäkringen finns inbakad i avtalet, något som annars kan bli väldigt dyrt.

Försäkringspaket består av:

 • AGS Sjukförsäkring
  Tilläggsförsäkring vid sjukdom.
 • TGL Grupplivförsäkring
  Utgår till anhöriga om den anställde avlider.
 • AGB Avgångsbidrag och Omställningsförsäkring
  Kan utbetalas till anställda vid driftinskränkningar.
 • TFA Arbetsskadeförsäkring
  Kan ge ersättning vid arbetsskada/olycka.
 • Avtalspension
  Ålderspension, med eller utan återbetalningsskydd (för anställda som fyllt 25 år).
 • FPT Försäkring om föräldrapenningtillägg

Försäkringsavtalet tecknas genom Flora. Mer information om försäkringarna finner du på afa.se och fora.se.

Jag har redan AFA-försäkringar, vad gäller då?

Eftersom försäkringarna redan tecknats uppstår ingen extra kostnad för försäkringspremier. Kollektivavtalet innehåller dock en garantiregel som innebär att de anställda garanteras försäkringarna även om premieinbetalning missats.

Visst låter det bra?!

Teckna ditt kollektivavtal här.