Stipendium

Du som går sista året på en utbildning inom hotell- och restaurangbranschen är välkommen att söka HRF:s årliga stipendium, för att fördjupa och bredda din yrkeskunskap.

Du kan söka stipendium för:

  • Kurser och utbildningar vars syfte är att höja yrkeskompetensen
  • Utrustning för användning inom valt yrkesområde
  • Kurslitteratur och övrig litteratur vars syfte är att höja yrkeskompetensen
  • Studiebesök eller resa vars syfte är att höja yrkeskompetensen
  • Gesällbrev inom vald yrkesutgång
  • Annat som syftar till att höja yrkeskompetensen

Du som söker stipendium behöver:

  • Vara medlem i Hotell- och restaurangfacket (HRF)
  • Studera sista året på en utbildning inom hotell- och restaurangbranschen
  • Ange yrkeslärare på aktuell skola som referens
  • Ange vad stipendiet kommer användas till

Stipendiet är upp till 5 000 kronor och delas ut till en eller flera sökande varje år.

Ansökningsperioden för studiestipendiet för 2023/2024 är nu stängd. Vi meddelar resultatet till stipendiaterna i början av juni.

Ansökningsperioden för 2024/2025 öppnar igen i början av september 2024.

Mer i samma ämne

Bransch och arbetsliv

Skolinformation

Vill du förbereda dina elever inför framtida anställningar?

Bransch och arbetsliv

Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger

Utbildningsrådet för hotell- och restauranger (UHR) är en yrkesnämnd inom besöksnäringen som aktivt arbetar för att säkerställa att det finns kompetent och yrkeskunnig personal inom hotell- och restaurangbranschen.