Förhandling

Som arbetsgivare är du enligt lag är skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen (facket) när det ska ske större förändringar som berör en enskild person eller flera personer på arbetsplatsen.

När du vill förhandla med oss på HRF behöver du lämna in en förhandlingsframställan som innebär att du lämnar in en begäran om förhandling, att du vill förhandla om en viss fråga. Förhandlingen kan bland annat handla om:

  • Arbetsbrist och uppsägningar
  • Överlåtelse och/eller försäljning av verksamhet
  • Organisationsförändringar
  • Ändring av anställning
  • Förändring av öppettider

För att skicka förhandlingsframställan kontaktar du er lokala fackliga representant med förhandlingsrätt på arbetsplatsen. Saknas facklig representant bland de anställda kontaktar du HRF:s lokala avdelning för det geografiska område som du är verksam i.

Var noga med att uppge följande i din förhandlingsframställan:

  • Korrekt företags-/bolagsnamn och organisationsnummer.
  • Arbetsplatsens namn och adress.
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter, så vi kan nå rätt person hos arbetsgivaren. Förhandlingsframställan ska skrivas under av personen som har mandat att förhandla.

Förhandlingsframställan skickar du sedan till avdelningens allmänna e-postadress eller postadress. Väljer du att mejla oss – scanna gärna in din förhandlingsframställan och se till att den är undertecknad av en behörig person.

Observera att inga personnamn ska anges i adressen till oss. Du kan inte heller mejla direkt till våra ombudsmän.

Vad händer sedan?

När vi har tagit emot en korrekt förhandlingsframställan registrerar vi den i vårt ärendediarie. Som arbetsgivare blir du sedan kontaktad av en ombudsman.

Tillsammans kommer vi överens om datum, tid och plats för förhandling.

Observera att vi inte tar emot förhandlingsframställan per telefon.