Teckna kollektivavtal

Det finns två sätt för sig som arbetsgivare att teckna kollektivavtal, via en arbetsgivarorganisation eller direkt med oss på HRF.

Via en arbetsgivarorganisation

Vilken arbetsgivarorganisation du tillhör beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Företag inom vår bransch tillhör för det mesta arbetsgivarorganisationen Visita.

Här är en lista med länkar till arbetsgivarorganisationer som HRF samarbetar med:

Direkt med Hotell- och restaurangfacket, HRF

Tecknar du kollektivavtal direkt med oss blir det ett så kallat hängavtal.

Så här tecknas du hängavtal med oss

  1. Arbetsgivaren fyller i formuläret Underlag för att teckna hängavtal och mejlar det sedan till HRF:s lokala avdelning.
  2. HRF skickar ut fyra avtalsöverenskommelser och en anmälan till Fora med post som arbetsgivaren ska skriva under och skicka tillbaka till HRF, tillsammans med en kopia på en godkänd id-handling samt ett registreringsbevis från Bolagsverket.
    Det är viktigt att det är firmatecknaren som undertecknar avtalsöverenskommelserna.
  3. HRF undertecknar avtalsöverenskommelserna och skickar ett exemplar till arbetsgivaren tillsammans med anställningsbevis och annan information.

Visita hängavtal

Avtalet som du som arbetsgivare förbinder dig att följa när du tecknar häng-avtal med HRF finns nedan.

Men vad kostar det?

Att teckna kollektivavtal medför inga stora kostnader.

Du betalar en årlig serviceavgift till Hotell- och restaurangfacket på 0,51 procent av lönesumman samt en fast årsavgift på 7,5 % av ett prisbasbelopp. Detta gäller alla kollektivavtal tecknade från och med 1 januari 2017.

Premierna för försäkringarna kan variera från år till år. Aktuella siffror hittar du på www.fora.se.

En del av kostnaden är avdragsgill i deklarationen.