Medlemsservice

Medlemsservice kontaktar du för frågor om ditt medlemskap, till exempel om du vill gå med i HRF.

Du kontaktar också medlemsservice för frågor om din medlemsavgift, om du får ändrad lön eller nya kontaktuppgifter med mera.

Medlemsservices öppettider

Måndag – fredag 08.45-11.45 samt 13.00-14.00

Telefonnummer

0771-57 58 59, knappval 1

E-post

medlem@hrf.net
Uppge alltid namn och personnummer eller medlemsnummer i mejlet.

 

Åsa Hersén

asa_hersen_hrf_folks_1270

Verksamhetsansvarig
Medlemsservice