Medlemsservice

Medlemsservice kontaktar du för frågor om ditt medlemskap, till exempel om du vill gå med i HRF.

Du kontaktar också medlemsservice för frågor om din medlemsavgift, om du får ändrad lön, nya kontaktuppgifter med mera.

Medlemsservices öppettider
Måndag – fredag kl. 08.45-11.45 samt kl. 13.00-14.00

Telefonnummer
0771-57 58 59, knappval 1

E-post
medlem@hrf.net
Uppge alltid namn och personnummer eller medlemsnummer i mejlet.

Åsa Hersén

asa_hersen_hrf_folks_1270

Ansvarig för HRF:s medlemsservice
E-post: asa.hersen@hrf.net
Telefon: 08-58 80 99 11