Förhandling

Som arbetsgivare är du enligt lag är skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationen (facket) när det ska ske större förändringar som berör en enskild person eller flera personer på arbetsplatsen.

Några exempel är:
  • Arbetsbrist och uppsägningar.
  • Överlåtelse och/eller försäljning av verksamhet.
  • Organisationsförändringar.
  • Ändring av anställning.
  • Förändring av öppettider.

Ett påkallande av förhandling kallas i vardagligt tal förhandlingsframställan.

Förhandling ska påkallas skriftligt till oss. Ange för vilken fråga du påkallar förhandling och vilka arbetstagare som berörs.

Var noga med att uppge följande:
  • Korrekt företags-/bolagsnamn och organisationsnummer.
  • Arbetsplatsens namn och adress.
  • Kontaktperson och kontaktuppgifter, så vi kan nå rätt person hos arbetsgivaren. Förhandlingsframställan ska skrivas under av personen som har mandat att förhandla.

Här hittar du information om hur du skickar en förhandlingsframställan.