Avtal klart för bingohallar

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Almega Tjänsteföretagen, har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för bingohallar.

Avtalet följer tidigare slutna avtal. Det löper över två år och har ett värde av 7,4 procent.

Avtalet i korta punkter:

  • Avtalet gäller från 1 december 2023 till 30 november 2025.
  • Löneökningar med 4,1 procent år 1.
  • Löneökningar med 3,3 procent år 2.
  • Utreda förutsättningar för nytt lönesystem