Medlemsavgifter

Medlemsavgiften baseras på din inkomst före skatt (bruttoinkomst) per månad.

Från och med 1 juli 2018 är en del av medlemsavgiften avdragsgill i deklarationen. Du som har en fackavgift på minst 400 kronor per år får dra av 25 procent. Läs mer här!

Medlemsavgifter
Inkomst före skatt Månadsavgift
0 – 8 699 kr (inkl. pensionärer*) 199 kr
8 700 – 12 699 kr 270 kr
12 700 – 22 699 kr 365 kr
22 700 kr och uppåt 390 kr

*Ålderspensionär, dvs. pensionärer som fyllt 65 år.

Medlemsavgiften förfaller till betalning sista dagen för varje månad som avgiften avser. Till exempel ska avgiften för april vara HRF tillhanda den sista april.

Studerande

Läser du en utbildning inom hotell och restaurang?
Då kan du bli gratis studerandemedlem. Läs mer här.

Autogiro och e-faktura

Du kan betala din medlemsavgift till HRF på olika sätt. Två miljövänligare alternativ där du slipper hantera pappersfakturor är autogiro och e-faktura.

Klicka här för att anmäla om autogiro digitalt med e-legitimation eller Mobilt BankID. Dragning av medlemsavgiften sker den 26:e varje månad eller nästkommande vardag.

Anmälan om e-faktura gör du via din internetbank.

Generösa medlemsförmåner

Förutom det fackliga stödet får du flera försäkringar och förmåner som medlem i HRF. Läs mer om våra medlemsförmåner.

Bra att veta

Är du föräldraledig, sjukskriven, studerande eller arbetssökande kan din avgift bli lägre. Kontakta i så fall Medlemsservice och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Likaså om du får förändrad inkomst.

Medlemsavgifterna går tillbaka till medlemmarna i form av all verksamhet HRF bedriver.

A-kassan

Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa, HRAK, är en separat organisation. Läs mer och ansök om medlemskap på www.hrak.se