Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Ledning och Arbetsutskott

Namn
Malin Ackholt
Roll
Förbundsordförande
Telefonnummer
Namn
Pim van Dorpel
Roll
Vice ordförande
Telefonnummer
Namn
Peggy Nyholm
Roll
Avtalssekreterare
Telefonnummer

Ledningsstöd

Namn
Marie Blomberg
Roll
Kanslichef
Telefonnummer
Namn
Sofie Hiller
Roll
Ledningsassistent
Telefonnummer
Namn
Derya Aycicek
Roll
Verksamhetsassistent
Telefonnummer
Namn
Carola Uhrberg
Roll
Verksamhetassistent
Telefonnummer
Namn
Håkan Rudberg
Roll
Kontorsassistent
Telefonnummer
Namn
Hacer Tok
Roll
Kontors- och konferensservice
Telefonnummer
Namn
Svante Jensen
Roll
Receptionist
Telefonnummer
Namn
Claudia Agirman
Roll
Assistent (Tjänstledig)
Telefonnummer

Central verksamhet

Namn
Eva-Lotta Ramberg
Roll
Chef Verksamhet & Förbundsjurist
Telefonnummer
Namn
Emil Bäckström
Roll
Ombudsman
Telefonnummer
Namn
Kent Johansson
Roll
Ombudsman
Telefonnummer
Namn
Anette Olsson
Roll
Ombudsman
Telefonnummer
Namn
Marina Nilsson
Roll
Ombudsman
Telefonnummer
Namn
Daniel Jernström
Roll
Ombudsman
Telefonnummer

Ekonomi & Personal

Namn
Mikael Victor
Roll
Ekonomichef
Telefonnummer
Namn
Robert Grenehed
Roll
Ekonom
Telefonnummer
Namn
Anna Sunesson
Roll
HR-ansvarig
Telefonnummer
Namn
Gittan Samuelsson
Roll
Löne- och HR-assistent
Telefonnummer
Namn
Ulrika Stockhaus
Roll
Ekonomiassistent
Telefonnummer

IT

Namn
Martin Hedman
Roll
IT- och verksamhetschef Medlemsservice
Telefonnummer
Namn
Jeanette Lindberg
Roll
Systemförvaltare
Telefonnummer
Namn
Christian Wendt
Roll
IT-tekniker
Telefonnummer

Kommunikation

Namn
Maikel Ilias
Roll
Kommunikationsansvarig
Telefonnummer
Namn
Björn Fridén
Roll
Kommunikatör
Telefonnummer