HRF varslar om sympatiåtgärder

Förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare har strandat. Gröna arbetsgivare har inte accepterat de yrkande  som Kommunal har lagt och som är i enlighet med det reservationsbud som beslutats av LO-styrelsen och som gäller för LO-samordningen.
De kollektivavtal som hittills undertecknats under avtalsrörelsen har svarat  väl mot reservationsbudet.

HRF ställer sig bakom Kommunal i deras kamp för att teckna kollektivavtal och lägger med det varsel om sympatiåtgärder.

Varslet omfattar alla arbetstagare inom HRF:s kollektivavtalsområde vid Ikea Svenska Försäljnings AB, arbetsställe Barkarby, Stockholm och träder i kraft 29 juni kl. 11.00.

Varslet omfattar:

  • Strejk och arbetsnedläggelse för all personal
  • Blockad mot inhyrning av personal
  • Blockad mot övertid- och mertidsarbete samt nyanställning

Frågor och svar om varslet hittar du här.