Kallelse till årsmöte 28 februari 2024

Du som medlem i avdelning 30 Mälardalen är välkommen till årsmötet för 2024. På mötet fattar vi beslut om verksamhets- och granskningsberättelsen, frågan om ansvarsfrihet samt fördelning av styrelsearvode för år 2023. Vi informerar även om aktuella frågor på avdelningen.

 

När och var?

Datum:     28 februari 2024

Tid:           16:30

Plats:        Scandic Hotel, Pilgatan 33, Västerås

 

Anmäl ditt deltagande senast 15 februari 2024 till avdelningsmejlen på: avd.30@hrf.net

Dagordning och möteshandlingar får du som medlem via mejl några dagar före mötet.

 

Viktigast av allt kommer avdelningsstyrelse och några av de finaste förtroendeuppdragen på avdelningen att väljas enligt nedan:

  • 3 ordinarie styrelseledamöter på 2 år
  • 5 styrelsesuppleanter på 1 år
  • 1 ordinarie avdelningsrevisor
  • 2 revisorssuppleanter
  • Valberedning
  • Fanbärare
  • Ombud till LO-distrikten
  • Ombud till LO-facken

 

Nominering:

Du kan nominera dig själv eller en annan medlem till något av uppdragen ovan. Personen som nomineras måste vara medlem i HRF och tackat ja till nomineringen. Skicka din nominering via mejl: avd.30@hrf.net eller per post.

Ange ditt och den nominerades namn, samt vilket uppdrag nomineringen avser.

Sista nomineringsdag är: 21 januari 2024.

 

 

Välkommen!