Schysta villkor

Många gäster vill välja restauranger, hotell och nöjesanläggningar med kollektivavtal. Det är bra!

Företag med kollektivavtal visar att de bryr sig om sin personal. Kollektivavtal ger personalen trygghet och flera grundläggande rättigheter.

Hitta företag med kollektivavtal

Hotell- och restaurangfacket har utvecklat en app och webbplats där alla kan gå in och hitta företag inom vår bransch med kollektivavtal.

Genom att välja företag med kollektivavtal stödjer du arbetet för att de anställda ska ha bra och schysta arbetsvillkor!

Vår webbplats hittar du här.

Appen går att ladda ner på Android eller iPhone/iPad.

Så gör du:
  1. Gå in på App Store eller Google Play
  2. Sök på ”schystavillkor” och ladda ner appen

Appen är under uppdatering och kommer att vara kompatibel med Apples iOS-operativsystem under våren 2018.