Rekord i löneökningar och tryggare anställningar i nytt avtal

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisationen Visita har tecknat ett nytt riksavtal för anställda inom besöksnäringen. Avtalet följer märket, 7,4 procent och innehåller en låglönesatsning. Avtalet börjar gälla från 1 april 2023 och löper på 24 månader.

Det nya avtalet innebär över 2000 kr mer under perioden för yrkesarbetare på både utgående lön och minimilön. Lönerna höjs med 4,1 procent år 1 och med 3,3 procent år 2.

– Vi i Hotell- och restaurangfacket är nöjda med det här avtalet som ger oss medlemmar i HRF bra löneökningar. Vi har haft konstruktiva förhandlingar med vår motpart, Visita. Det finns goda förutsättningar, enligt nuvarande prognoser, att vi är tillbaka till reallöneökningar under avtalets andra år, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Avtalet innehåller förbättringar som kommer ge mer ordning och reda i dag-för dag anställningar och stävja ett missbruk av anställningsformen. Facket, inte arbetsgivaren själv kan kontrollera att anställningsformen inte missbrukas.

– Möjligheten att kombinera arbetslivet med familjelivet har länge varit en av besöksnäringens stora brister. I det här avtalet förbättras förutsättningarna att kombinera arbetsliv med familjeliv samtidigt som det blir tryggare att jobba i besöksnäringen, säger Malin Ackholt.

Avtalet i korthet

  • Löneökningar i enlighet med märket på 7,4 procent
  • Minimilönesatsning år 1
  • Låglönesatsning år 2
  • Ordning och reda för anställningsformen Enstaka dagar (dag- för dag anställningar)
  • Bättre regler kring helgledighet och schemaläggning