Visselblåsarkanal

Vi har en visselblåsarkanal för att fånga upp eventuella missförhållanden inom HRF:s interna organisation.

Kanalen är i första hand till för att belysa allvarliga brott eller andra missförhållanden. Alla anmälningar behandlas enligt fastslagna rutiner om de bedöms ligga innanför systemets syfte.

Anmälan görs på en webbplats som ligger utanför HRF:s organisation.
Gör din anmälan här.

Har du problem på din arbetsplats ska du inte använda detta system utan kontakta din lokala avdelning.