Medlem i vår a-kassa? Välkommen på stämma!

Den 12 maj kl 12.45 kallar styrelsen för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa till stämma. Stämman ska bland annat utse styrelse och behandla rambudget för 2016. Stämman är öppen för alla medlemmar,…

HRF positiva till trepartssamtal

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade den 19 februari en rad förslag för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Hotell- och restaurangfacket (HRF) ser positivt på avsikterna med förslagen och särskilt när det gäller…

Läs fler nyheter