Här kommer ett vårerbjudande från LO Mervärde.
Alla företag är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och i det arbetet bör alla anställda vara engagerade.Hur fungerar det på din arbetsplats?