Hur blir jag medlem i HRF?

Registrera dig enkelt på vår hemsida. Klicka här för att komma till HRF:s medlemsansökan. För mer information om medlemskapet kan du ringa Medlemsservice på 0771-57 58 59.… Läs mer

Hur fungerar tjänstepension?

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten. I HRF:s kollektivavtal gäller Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO … Läs mer

Vad ska jag göra om jag utsätts för sexuella trakasserier eller kränkningar?

Sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar är aldrig okej. Om du eller någon annan på jobbet utsätts: 1. Ta situationen på allvar och säg ifrån om du känner dig kränkt/trakasserad. Du har rätt att känna dig trygg på din arbetsplats! 2.… Läs mer

Vad menas med varsel?

Varsel betyder förvarning. Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas eller stranda. När en förhandling strandar sägs det gamla avtalet upp och samtidigt kommer varsel (förvarning) om konflikt och … Läs mer

Vad innebär OB-ersättning?

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal har du rätt till OB-ersättning, även kallat OB-tillägg. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här kan … Läs mer

Vad menas med konflikt?

Om parterna (facket och arbetsgivarna) inte kommer överens om ett nytt kollektivavtal, och det gamla upphör att gälla, kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad: Det kallas även stridsåtgärder. På det sättet ökar trycket på arbetsgivaren att … Läs mer

Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor med … Läs mer

Hur får jag kollektivavtal på min arbetsplats?

Börja med att prata med dina arbetskamrater. Det är viktigt att alla vet vad ett kollektivavtal är. När ni kommit fram till att ni är många som vill ha kollektivavtal kontaktar ni er lokala HRF-avdelning. Vi skickar en blankett… Läs mer

Vad gäller vid uppsägning?

När du avslutar en anställning kan det kännas skönt att göra det på ett schyst sätt. Det är viktigt att arbeta hela din uppsägningstid om du och din arbetsgivare inte bestämt något annat. Begär ett arbetsgivarintyg När anställningen är avslutad … Läs mer

Vad gäller om jag blir erbjuden gratis provjobb?

Det finns inget som heter gratis provjobb, varken i lagen eller i våra kollektivavtal. Tacka alltid nej till det. Du ska aldrig gå med på att jobba utan att få betalt! Däremot finns en anställningsform som heter provanställning, där arbetsgivaren … Läs mer

Vad gäller för anställningsavtal?

På arbetsplatser med kollektivavtal ska du få ditt anställningsbevis senast sju dagar efter att du börjat arbeta. I anställningsbeviset ska det bland annat stå: Vad arbetsplatsen heter Anställningsform Dina arbetsuppgifter Din lön Hur många timmar i veckan du ska arbeta… Läs mer

Ska anställningsbeviset ändras vid löneförhöjning?

Du behöver inte ett nytt anställningsbevis varje gång din lön höjs. Lönenivåerna i våra kollektivavtal ska följas av alla arbetsgivare som har kollektivavtal. Du som har ungdomslön (om du är under 20 år) ska få högre lön när du blir … Läs mer

Anställd på bemanningsföretag?

Att vara anställd på bemanningsföretag innebär att du är anställd på ett företag men jobbar på ett annat. Bemanningsföretaget är företaget du är anställd hos. Kundföretaget är företaget som hyr dina tjänster av bemanningsföretaget. LO har ett särskilt kollektivavtal för … Läs mer

Vad gäller som timanställd?

Att vara timanställd innebär att du får lön per arbetad timme.”Timanställd” eller ”extraanställd” är egentligen anställningsformer som inte finns, varken i lag eller i våra kollektivavtal. Anställning för enstaka dagar I våra kollektivavtal finns däremot något som heter Anställning för … Läs mer

Vad innebär det att jobba svart?

Att arbeta svart är olagligt. Arbetsgivaren betalar inga sociala avgifter för dig och du betalar ingen skatt på din inkomst. Det innebär att Skatteverket kan kräva dig på pengarna du inte betalat in i skatt. Du riskerar också att bli … Läs mer

Får jag semesterersättning om jag avslutar en anställning?

Om du slutar på ditt jobb ska din arbetsgivare betala ut innestående semester, oavsett om du blivit uppsagd eller själv sagt upp dig. Ersättning för sparade semesterdagar Det innebär att du har rätt att få ersättning för sparade semesterdagar och … Läs mer

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal som tecknas mellan fackförbund och arbetsgivare. Bättre lön och villkor Kollektivavtalet garanterar dig som anställd grundläggande rättigheter och försäkringar. Till exempel årlig löneökning, betald övertid, OB-tillägg, försäkringar och avtalspension. I Sverige finns ingen lag om … Läs mer

Vad är en avtalsrörelse?

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. De brukar gälla i ett till tre år. När avtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. Då börjar vi jobba med att ta fram förslag till förändringar i … Läs mer

Vad gäller för semester?

Alla anställda har rätt till 25 dagars semester enligt lag. Semesterdagarna kan vara betalda eller obetalda. Du får din semesterersättning när du tar ut din semester eller om du slutar en anställning och har betalda semesterdagar kvar. Är du anställd … Läs mer

Vad gör jag om jag inte får min lön?

Reagera på en gång. Fråga din arbetsgivare varför löneutbetalningen dröjer. Gå aldrig med på att vänta Gå aldrig med på att vänta på lönen. Acceptera inte heller att bara få ut en del av din lön just nu och resten … Läs mer

Vad menas med lönepott?

Har din arbetsplats kollektivavtal är du garanterad en årlig höjning av lönen. Det kallas lönerevision. Utan kollektivavtal är du inte garanterad en årlig löneökning. När det är dags för lönerevision ska alla anställdas löner höjas. Höjningen görs i två delar:… Läs mer

Vad gäller för kostavdrag?

På arbetsplatser med kollektivavtal har arbetsgivaren rätt att göra kostavdrag från din lön. Summan som dras är den vi har förhandlat fram i kollektivavtalet. Skatteverket gör även bedömningar av vad en måltid i genomsnitt kostar. Om arbetsgivaren drar mindre än … Läs mer

Har jag rätt till betald övertid?

Du har ingen laglig rätt till betald övertid, men har din arbetsgivare kollektivavtal med HRF har du rätt till det. Om din arbetsgivare betalar för lite i övertidsersättning kan vi kräva ekonomisk ersättning. För att ersättningen ska betalas ut till … Läs mer

Vad gäller om jag känner mig hotad och otrygg på jobbet?

Oavsett vad din känsla av otrygghet beror på finns HRF och lagen på din sida. Viktigt med larmutrustning Om du någon gång skulle hamna i en hotfull eller våldsam situation ska du ha möjlighet att kalla på snabb hjälp. Det … Läs mer

Vad gör jag om jag är mobbad på jobbet?

Du har rätt att gå till jobbet utan ont i magen. Du har stöd i lag och avtal för att ha en bra arbetsmiljö psykiskt och fysiskt. Anteckna Skriv ner allt du upplever som mobbning och var så detaljerad som … Läs mer

Vad är dricks i lagens mening?

Skatteverket säger att dricks är en frivillig betalning från gäst, som är utöver vad gästen ska betala enligt notan. Det gäller oavsett om dricks betalas kontant eller via kort. Dricks är en skattepliktig inkomst som gäller alla anställda som tar … Läs mer

Vad gäller för dricks som betalas kontant?

Om du får dricks kontant av en gäst är det ingen inkomst för företaget du jobbar på. Det räknas inte som lön utan är en frivillig betalning från gästen. Oavsett hur ni delar på dricksen på ditt jobb är du … Läs mer

Vad gäller när dricks betalas med kort?

När dricks betalas med kort är företaget skyldig att bokföra hanteringen, enligt skatteverket. Om din arbetsgivare ger tillåtelse till anställda att ta ut dricks kontant i kassan ska det registreras i kassaregistret. Dricksutbetalning ska antecknas Det innebär att dricksutbetalningen måste … Läs mer

Kan arbetsgivaren bestämma hur dricks ska fördelas?

Dricks betalas ofta med kort. Innebär det då att arbetsgivaren själv kan bestämma hur dricksen ska fördelas mellan anställda? Ja, men särskilda regler gäller. När arbetsgivaren bestämmer fördelningen: Om din arbetsgivare bestämmer fördelningen ses dricks som lön, enligt Skatteverket. Det … Läs mer

Påverkar dricks min a-kassa?

Om du regelbundet och återkommande får dricks kan det räknas in i din arbetslöshetsersättning. Förutsättningen är att du kan visa att du har betalat skatt på dricksen och att du kan ange vilka månader som du har fått dricks.… Läs mer

Påverkar dricks min sjuk- och föräldrapenning?

Dricks räknas som ett ”återkommande tillägg”, enligt Försäkringskassan, och kan därför ingå i din sjukpenninggrundade inkomst (SGI). Du kan lägga drickssumman ovanpå din lön för att få högre SGI – om du har en grundlön plus dricks som du betalar … Läs mer

Vad gäller vid föräldraledighet?

Har din arbetsgivare kollektivavtal med oss får du ett föräldrapenningtillägg som ger dig mer pengar under föräldraledigheten. Du får då cirka 90 procent av lönen tillsammans med föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut. För att ta del av försäkringen behöver du … Läs mer

Varför ska jag gå med i facket?

Som medlem i Hotell- och restaurangfacket står du aldrig ensam. Vi förhandlar rättigheter i kollektivavtal som är lätta att ta för givna, till exempel: Minimilön Försäkringar Avtalspension Ledighet Regler kring schemaläggning Betald övertid Sjuklön Ju fler medlemmar vi är, desto … Läs mer

Varför ska jag vara medlem som föräldraledig?

När du är borta från jobbet kan det ske förändringar som påverkar dig och din anställning. Då är det en trygghet att vara med i facket. Du kan kontakta oss för rådgivning när som helst. HRF på din sida Den … Läs mer

Varför ska jag jobba fackligt?

Ett kollektivavtal fungerar som våra lagar: Du behöver känna till vad som står i det för att veta att arbetsgivare följer det, men även vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. Genom att engagera er fackligt kan du och … Läs mer

Vad händer om jag inte betalar min medlemsavgift?

Har du missat att betala medlemsavgiften tre månader i rad utesluts du ur facket. Du är inte längre medlem. Vi skickar dig ett brev där du har möjlighet att överklaga beslutet om uteslutning. Om du överklagar i tid och betalar … Läs mer

Vad innebär det fackliga löftet?

Den fackliga styrkan ligger i att arbeta tillsammans. Fackföreningsrörelsen brukar beskriva det i det ”fackliga löftet”: ”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. … Läs mer

Varför ska jag vara medlem som pensionär?

Genom att fortsätta vara medlem visar du solidaritet med andra medlemmar som kanske just börjat sitt yrkesliv. Som pensionär kan du fortfarande påverka den fackliga rörelsen. HRF behöver dina erfarenheter. Som pensionär har du har också kvar alla försäkringar via … Läs mer

Varför ska jag vara medlem som arbetslös?

Som arbetslös är det en extra trygghet att vara med i facket. Du kan kontakta oss för rådgivning när som helst. När du har fått ett jobb är det viktigt att du får schysta villkor. Vi kan hjälpa dig att … Läs mer

Varför ska jag vara medlem som sjukskriven?

När du är borta från jobbet kan det ske förändringar som påverkar dig och din anställning. Då är det en trygghet att vara med i facket. Du kan kontakta oss för rådgivning när som helst. Fackligt skydd Kanske är du … Läs mer

Vad gäller vid muntligt löfte om jobb/sms-löfte om jobb?

Ett muntligt löfte om jobb, eller ett löfte via sms gäller. Om en arbetsgivare lovar dig jobb via telefon eller sms är det samma sak som om löftet hade kommit via ett samtal. Har du anställningsformen ”enstaka dagar” kan arbetsgivaren … Läs mer

Vilken lönegrupp ska jag tillhöra?

Det beror på vad du har för arbetsuppgifter. Är du exempelvis kock, receptionist, kallskänka, serveringspersonal eller bartender tillhör du yrkesgrupp 1. Inom yrkesgrupp 1 finns yrken som ofta kräver att du utbildat dig på gymnasienivå. Det kan hända att du … Läs mer

Vad gäller för dricks?

Dricks är ingen lön och ska aldrig blandas ihop med lönen. Vad du får i dricks får heller aldrig användas som en ursäkt för att sänka din lön. I dricks ingår inte pensionsavsättningar, och du är skyldig att skatta för … Läs mer

Vad gäller när jag blir erbjuden jobb?

Det du och arbetsgivaren kommer överens om innan du börjar arbeta ska gälla hela din anställning om ni inte kommer överens om något nytt. Se till att få ett anställningsbevis. I anställningsbeviset ska det stå: Vad arbetsplatsen heter och organisationsnummer… Läs mer

Vad gäller för semesterersättning?

Du har rätt till betald semesterledighet om du har tillsvidareanställning eller minst tre månaders sammanhängande arbetstid. Du tjänar in din semesterlön när du arbetar. Semesterlönen betalas ut när du har semester. Arbetsgivare med kollektivavtal Om din arbetsgivare har kollektivavtal med … Läs mer

Hur går jag ur HRF?

Om du ska byta fackförbund eller gå ur HRF ska du mejla en begäran om utträde till medlem@hrf.net. Ange alltid: Ditt fullständiga namn Din adress Ditt personnummer Orsak till ditt utträde Du kan också skriva ut och posta en … Läs mer

Vad är hyvling?

När anställda sägs upp måste arbetsgivare följa Lagen om anställningsskydd (LAS). Det innebär bland annat att företaget måste förhandla med facket och följa de turordningsregler som finns i LAS. Den som anställts sist ska sägas upp först. Hyvling innebär att … Läs mer

Vad gäller vid sjukskrivning?

Du har rätt att vara hemma från jobbet om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör det svårt att arbeta. Du har också rätt att få sjuklön. Du kan läsa mer om karensperiod här. Om din … Läs mer