Får jag semesterersättning om jag avslutar en anställning?

Om du slutar på ditt jobb ska din arbetsgivare betala ut innestående semester, oavsett om du blivit uppsagd eller själv sagt upp dig. Det innebär att du har rätt att få ersättning för sparade semesterdagar och intjänade extra ledighetsdagar. Du ska också få semesterersättning på den lön som betalats ut under tiden du varit anställd.

För de extra ledighetsdagarna, som ibland kallas röda dagar, ska du få ersättning med 1/22 av en månadslön för varje sådan dag.

Om du fått lön per arbetad timme (som anställd på enstaka dagar till exempel) har du rätt till en summa som motsvarar din genomsnittliga dagsinkomst baserat på veckoarbetstid.

Kontakta oss om du behöver råd och stöd.

Mer i samma ämne

Allt om lön

Semester

Semester regleras enligt semesterlagen men om du har kollektivavtal kan dina semestervillkor vara bättre än de villkor som regleras i lagen.

Allt om lön

Anställningsbevis

Anställningsbeviset är ett skriftligt bevis på din anställning.

Medlemskapet

Kollektivavtal

Arbetsmarknadens parter, alltså facket och arbetsgivar­organisationerna, förhandlar fram kollektiv­avtal.

Allt om lön

OB-tillägg

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.

Allt om lön

Din pension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten.

Nyheter

Avtal klart för bingohallar

Allt om lön

Allt som rör din lön

Här hittar du allt som rör din lön som anställningsavtal, kollektivavtal, semester och OB-tillägg.