Vad innebär semesterersättning?

Du har rätt till betald semesterledighet om du har tillsvidareanställning eller minst tre månaders sammanhängande arbetstid. Du tjänar in din semesterlön när du arbetar. Semesterlönen betalas ut när du har semester.

  • Om din arbetsgivare har kollektivavtal med HRF har du rätt till semesterlön/semesterersättning på minst 12,72 procent av din lön före skatt (bruttolönen).
  • Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal har du rätt till ersättning som är minst 12 procent av bruttolönen. Du får alltså högre semesterersättning om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Läs mer om semester här eller kontakta oss så berättar vi mer.

Mer i samma ämne

Allt om lön

Semester

Semester regleras enligt semesterlagen men om du har kollektivavtal kan dina semestervillkor vara bättre än de villkor som regleras i lagen.

Allt om lön

Anställningsbevis

Anställningsbeviset är ett skriftligt bevis på din anställning.

Medlemskapet

Kollektivavtal

Arbetsmarknadens parter, alltså facket och arbetsgivar­organisationerna, förhandlar fram kollektiv­avtal.

Allt om lön

OB-tillägg

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.

Allt om lön

Din pension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten.

Nyheter

Avtal klart för bingohallar

Allt om lön

Allt som rör din lön

Här hittar du allt som rör din lön som anställningsavtal, kollektivavtal, semester och OB-tillägg.