Omställnings­försäkring, vad är det?

Kollektivavtalet innehåller en omställningsförsäkring som skyddar dig om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, sjukdom eller om din tidsbegränsad anställning löper ut. Du kan få avgångsbidrag, utbildning samt vägledning och rådgivning. Du kan också få ett kompletterande studiestöd när du utbildar dig.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer i samma ämne

Medlemskapet

Kollektivavtal

Arbetsmarknadens parter, alltså facket och arbetsgivar­organisationerna, förhandlar fram kollektiv­avtal.

Medlemskapet

Försäkringar

I ditt medlemskap ingår det flera försäkringar som ger dig skydd både på och utanför arbetsplatsen. Försäkringarna är uppdelade i så kallade Medlems­försäkringar och Kollektiv­avtalade försäkringar.

Allt om lön

Din pension

Alla arbetsgivare som har kollektivavtal med HRF är skyldiga att betala in avtalspension, så kallad tjänstepension, åt sin personal. Denna pension är utöver den allmänna pensionen som betalas in av staten.