Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet ger dig möjlighet att vidareutbilda dig inom branschen!

Omställningsstudiestödet är studiestöd för vuxna som vill vidareutbilda sig och stärka sin kompetens. Stödet gör det möjligt att söka studiebidrag och lån för studiemedelsberättigade utbildningar som exempelvis komvux, yrkeshögskola eller universitet. Omställningsstudiestödet delas upp i två delar:

  1.  Offentligt omställningsstudiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN), som gäller oavsett vilken arbetsplats du arbetar på.
  2.  Kollektivavtalat kompetensstöd från Trygghetsfonden (TSL), som endast gäller om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal (inkl. hängavtal).