Återtagande av varsel om sympatiåtgärder

Med anledning av att nytt kollektivavtal träffats mellan Kommunal och Gröna Arbetsgivare, meddelar härmed Hotell- och restaurangfacket att samtliga varsel som förbundet meddelade Svensk Handel den 16 juni 2023, och som var ämnade att träda i kraft den 29 juni återtas.