Avtal klart för spel

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Almega Tjänsteförbunden, Spelföretagen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för spel.

Avtalet följer tidigare slutna avtal. Det löper över två år och har ett värde av 7,4 procent.

Avtalet i korta punkter:

  • Avtalet gäller från 1 oktober 2023 till 30 september 2025.
  • Löneökningar med 4,1 procent år 1.
  • Löneökningar med 3,3 procent år 2.