Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev som vi skickar ut till HRF:s medlemmar i samband med avtalsrörelsen.

Här informerar vi om avtalsrörelsen, hur det går i förhandlingarna med arbetsgivarna och om tecknade kollektivavtal.

Nedan finns samtliga avtalsnytt och annat material kopplat till avtalsrörelsen. Skriv gärna ut dem och sätt upp på din arbetsplats.

Avtalsnytt 2020

Avtalsnytt 1

Avtalsnytt 2

Avtalsnytt 3

Avtalsnytt 4

Avtalsnytt 5

Avtalsnytt 6

Avtalsnytt 7 – HRF varslar

Avtalsnytt 8 – Senaste nytt varsel

Avtalsnytt 9 – Registrering av fackligt medlemskap

Avtalsnytt 10 – Info om blockad

Avtalsnytt 11 – Avtal klart

Avtalsnytt 12 – Avtalsrörelsen fortsätter

Avtalsnytt 13 – Varsel Svensk Handel

Avtalsnytt 14 – Avtal klart med Folkets Hus och Parker

Avtalsnytt 15 – Avtal klart med Svensk Handel

Avtalsnytt 16 – Avtal klart med Kompetensföretagen

Avtalsnytt 17 – Avtal klart med Almega Tjänsteförbunden Spel

Avtalsnytt 18 – Avtal klart med Livsmedelsföretagen

Avtalsnytt 19 – Avtal klart med Svenska Flygbranschen

Avtalsnytt 20 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen

Avtalsnytt 21 – Avtal klart med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

Avtalsnytt 22 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen, Nöjesavtalet

Avtalsnytt 23 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen – Bingoavtalet

Avtalsnytt 24 – Höjda löner från april 2022

Övrigt material

Affisch med våra krav med VIsita

Konfliktfolder 2020