Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev som vi skickar ut till HRF:s medlemmar i samband med avtalsrörelsen.

Här informerar vi om avtalsrörelsen, hur det går i förhandlingarna med arbetsgivarna och om tecknade kollektivavtal.

Nedan finns samtliga avtalsnytt och annat material kopplat till avtalsrörelsen. Skriv gärna ut dem och sätt upp på din arbetsplats.

Avtalsnytt 2020

Avtalsnytt 1

Avtalsnytt 2

Avtalsnytt 3

Avtalsnytt 4

Avtalsnytt 5

Avtalsnytt 6

Avtalsnytt 7 – HRF varslar

Avtalsnytt 8 – Senaste nytt varsel

Avtalsnytt 9 – Registrering av fackligt medlemskap

Avtalsnytt 10 – Info om blockad

Avtalsnytt 11 – Avtal klart

Avtalsnytt 12 – Avtalsrörelsen fortsätter

Avtalsnytt 13 – Varsel Svensk Handel

Avtalsnytt 14 – Avtal klart med Folkets Hus och Parker

Avtalsnytt 15 – Avtal klart med Svensk Handel

Avtalsnytt 16 – Avtal klart med Kompetensföretagen

Avtalsnytt 17 – Avtal klart med Almega Tjänsteförbunden Spel

Avtalsnytt 18 – Avtal klart med Livsmedelsföretagen

Avtalsnytt 19 – Avtal klart med Svenska Flygbranschen

Avtalsnytt 20 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen

Avtalsnytt 21 – Avtal klart med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation

Avtalsnytt 22 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen, Nöjesavtalet

Avtalsnytt 23 – Avtal klart med Almega Tjänsteföretagen – Bingoavtalet

Övrigt material

Affisch med våra krav med VIsita

Konfliktfolder 2020