Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev som vi skickar ut till HRF:s medlemmar i samband med avtalsrörelsen.

Här informerar vi om avtalsrörelsen, hur det går i förhandlingarna med arbetsgivarna och om tecknade kollektivavtal.

Nedan finns samtliga avtalsnytt och annat material kopplat till avtalsrörelsen. Skriv gärna ut dem och sätt upp på din arbetsplats.

Avtalsnytt 2020

Avtalsnytt 1

Avtalsnytt 2

Avtalsnytt 3

Avtalsnytt 4

Avtalsnytt 5

Avtalsnytt 6

Avtalsnytt 7 – HRF varslar

Avtalsnytt 8 – Senaste nytt varsel

Avtalsnytt 9 – Registrering av fackligt medlemskap

Avtalsnytt 10 – Info om blockad

Avtalsnytt 11 – Avtal klart

Avtalsnytt 12 – Avtalsrörelsen fortsätter

Övrigt material

Affisch med våra krav med VIsita

Konfliktfolder 2020