Avtalsnytt

Avtalsnytt är ett informationsbrev som vi skickar ut till HRF:s medlemmar i samband med avtalsrörelsen.

Här informerar vi om avtalsrörelsen, hur det går i förhandlingarna med arbetsgivarna och om tecknade kollektivavtal.

Nedan finns samtliga avtalsnytt och annat material kopplat till avtalsrörelsen. Skriv gärna ut dem och sätt upp på din arbetsplats.

Avtalsnytt 2023

 

Övrigt material