Våra krav

Här följer HRF:s avtalskrav 2017 i korthet:

Löner och ersättningar

 • Löneökningar med 700 kronor i månaden per heltidsanställd.
 • Yrkeserfarenhet och mer än fem års anställning i samma företag ska ge bättre löneutveckling med hjälp av ett förslag till extra lönepåslag. (Proffstillägg)
 • Den största delen av löneförhöjningen ska fördelas generellt, dvs inte på lokal nivå.

Trygga anställningar

 • Allmän visstid, AVA, ska användas restriktivt och bara då det finns objektiva skäl.
 • Tillsvidareanställning ska vara huvudregel och heltid en rättighet.
 • Inför bestämmelser i avtalet som reglerar hyvling av arbetstid.

Schema och arbetstid

 • Bättre möjlighet att kombinera arbete och familjeliv – all arbetstid ska schemaläggas inom beräkningsperioden.
 • Minst varannan vecka ska ledighetsdagar omfatta fredag – lördag, lördag – söndag.

Ordning och reda

 • Stoppa fusket med avtalspensionen: inbetalad pension ska redovisas på lönebeskedet.
 • Skärp kraven på förhandling om hotellstädares arbetsorganisation

Övriga yrkanden

 • HRF vill ha ett avtal för 12 månader.

Klicka här för att se kraven i detalj.