Cateringavtalet klart

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Flygarbetsgivarna har kommit överens om ett nytt cateringavtal som omfattar cateringpersonal på flyg och tåg. 

Avtalet följer tidigare slutna avtal. Det löper över två år och har ett värde av 7,4 procent.

Avtalet i korta punkter:

  • Löneökningar i enlighet med märket, 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.
  • Ordning och reda för anställningsformen Enstaka dagar (dag- för dag anställningar).
  • Arbetsgrupp för bättre lönestruktur.