Fackliga utbildningar

Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Vi medlemmar behöver bevaka att kollektivavtal och lagar följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras. Med kunskap om facket, arbetsmarknaden och våra rättigheter stärker vi oss på jobbet, i våra yrken och i samhället.

Som medlem i HRF har du tillgång till utbildningar som rör dig och ditt arbete. Du har rätt att ta ledigt från jobbet för att gå dem och du ersätts för förlorad arbetsinkomst.

HRF:s utbildningar delas in i följande grupper:

Vi erbjuder även webbutbildningar.

Anmälningsblanketter

Använd denna blankett för anmälan till facklig utbildning.
Anmälan facklig utbildning

Ersättning

Läs mer om hur din ersättning för utbildningen betalas ut.

Mer info och anmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig till någon av våra kurser?

Välkommen att kontakta din lokala avdelning.