Höstmöte 3 oktober Välkommen att nominera till avdelningsstyrelsen

När: Torsdagen den 3 oktober kl:18:00 (Lättare förtäring för anmälda medlemmar från 17:30)

Var: Hotel Liseberg Grand Curiosa Hotel

Anmälan till avd.01@hrf.net senast: 4 september

Val

På höstmötet torsdagen den 3 oktober ska följande val genomföras: 3 suppleanter till avdelningsstyrelsen

Valberedningen tar emot nomineringar t o m 25 september.

Information om hur du som medlem nominerar till avdelningsstyrelsen:

1. Personen som nominerar och personen som blir nominerad måste vara medlem i Hotell- och restaurangfacket.

2. Personen måste vara tillfrågad och godkänna sin nominering samt att det ska framgå till vilket uppdrag hen nomineras.

3. Ange namn och arbetsställe om sådant finns.

Nominera gärna till avdelningens mail: avd.01@hrf.net

Vänliga hälsningar
Avdelningsstyrelsen och Valberedningen