Hotellrevyn

Tidningen Hotellrevyn ges sedan 1918 ut av Hotell- och restaurangfacket.

Det redaktionella arbetet utförs av en självständig redaktion. Tidningen speglar med reportage, nyheter och insändare arbetslivets villkor för de anställda i hotell- och restaurangbranschen. Hotellrevyn har funnits på nätet sedan 2002.

Hotellrevyn är en medlemsförmån som alla medlemmar får du hem i brevlådan tio gånger om året.