Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net 08-588 098 80

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net 08-588 098 66

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net 08-588 098 25

Marie Blomberg

Kanslichef marie.blomberg@hrf.net

Mikael Victor

Ekonomichef mikael.victor@hrf.net 08-588 098 94

Peggy Nyholm

Enhetschef Policy- och verksamhetsenheten peggy.nyholm@hrf.net 08-588 098 29

Maikel Ilias

Kommunikationsansvarig/Presskontakt maikel.ilias@hrf.net 08-588 099 80

Martin Hedman

IT- och verksamhetschef medlemsservice

Emil Bäckström

Ombudsman emil.backstrom@hrf.net 08-588 099 28

Susanne Bali

Ombudsman susanne.bali@hrf.net 08-588 098 50

Kent Johansson

Ombudsman kent.johansson@hrf.net 08-588 098 21

Marina Nilsson

Ombudsman marina.nilsson@hrf.net 08-588 098 51

Anette Olsson

Ombudsman anette.olsson@hrf.net 08-588 098 24

Sofia Ståhlspets

Kommunikatör (tjänstledig)

Åsa Einebrant

Assistent till förbundsordförande och vice ordförande asa.einebrant@hrf.net 08-588 098 41

Carola Uhrberg

Assistent carola.uhrberg@hrf.net

Magdalena Pettersen

Assistent magdalena.pettersen@hrf.net

Claudia Agirman

Assistent (tjänstledig)

Anna Sunesson

HR-ansvarig anna.sunesson@hrf.net

Gittan Samuelsson

Löne- och HR-assistent gittan.samuelsson@hrf.net

Robert Grenehed

Ekonom robert.grenehed@hrf.net 08-588 098 99

Ulrika Stockhaus

Ekonomiassistent ulrika.stockhaus@hrf.net 08-588 099 06

Jeanette Lindberg

Systemförvaltare jeanette.lindberg@hrf.net 08-588 099 11

Niklas Karlsson

IT-tekniker niklas.karlsson@hrf.net 08-588 098 18

Hacer Tok

Lokalvårdare hacer.tok@hrf.net

Frida Ljunggren

Projektledare - ESF (föräldraledig)

Kiyana Hakimi

Kommunikatör kiyana.hakimi@hrf.net 072 092 05 36

Björn Fridén

Kommunikatör bjorn.friden@hrf.net 072 402 76 29