Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net

Marie Blomberg

Kanslichef marie.blomberg@hrf.net

Mikael Victor

Ekonomichef mikael.victor@hrf.net

Maikel Ilias

Kommunikationsansvarig maikel.ilias@hrf.net

Peggy Nyholm

Enhetschef Policy- och verksamhetsenheten peggy.nyholm@hrf.net

Martin Hedman

IT- och verksamhetschef medlemsservice martin.hedman@hrf.net

Mats Hansson

Ombudsman mats.hansson@hrf.net

Emil Bäckström

Ombudsman emil.backstrom@hrf.net

Susanne Bali

Ombudsman susanne.bali@hrf.net

Kent Johansson

Ombudsman kent.johansson@hrf.net

Marina Nilsson

Ombudsman marina.nilsson@hrf.net

Anette Olsson

Ombudsman anette.olsson@hrf.net

Anna Lundströmer

Kommunikatör anna.lundstromer@hrf.net

Elin Lörnbo

Kommunikatör (föräldraledig)

Sofia Ståhlspets

Kommunikatör (tjänstledig)

Carola Uhrberg

Assistent på Policy- och verksamhetsenheten carola.uhrberg@hrf.net

Claudia Agirman

Assistent claudia.agirman@hrf.net

Åsa Einebrant

Assistent till förbundsordförande och vice ordförande asa.einebrant@hrf.net

Anita Gustavsson

Löneadministratör/HR-assistent anita.gustavsson@hrf.net

Robert Grenehed

Ekonom robert.grenehed@hrf.net

Ulrika Stockhaus

Ekonomiassistent ulrika.stockhaus@hrf.net

Roger Skjöld

Ekonomiassistent roger.skjold@hrf.net

Jeanette Lindberg

Systemförvaltare jeanette.lindberg@hrf.net

Niklas Karlsson

IT-tekniker niklas.karlsson@hrf.net

Hacer Tok

Lokalvårdare hacer.tok@hrf.net

Frida Karlsson

Projektledare – ESF projekt (föräldrarledig) frida.karlsson@hrf.net

Veronika Sandmon

Projektadministratör – ESF projekt veronika.sandmon@hrf.net

Heidi Knorn

Projektledare - ESF projekt heidi.knorn@hrf.net