Information kopplat till corona

Effekterna av coronaviruset covid-19 påverkar vår bransch starkt och väcker många frågor. Därför har vi samlat all information som rör våra medlemmar här.
Vi uppdaterar sidan kontinuerligt!

Läs mer

Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net 08-588 098 80

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net 08-588 098 66

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net 08-588 098 25

Marie Blomberg

Kanslichef marie.blomberg@hrf.net

Mikael Victor

Ekonomichef mikael.victor@hrf.net 08-588 098 94

Peggy Nyholm

Enhetschef Policy- och verksamhetsenheten peggy.nyholm@hrf.net 08-588 098 29

Maikel Ilias

Kommunikationsansvarig/Presskontakt maikel.ilias@hrf.net 08-588 099 80

Martin Hedman

IT- och verksamhetschef medlemsservice

Emil Bäckström

Ombudsman emil.backstrom@hrf.net 08-588 099 28

Susanne Bali

Ombudsman susanne.bali@hrf.net 08-588 098 50

Kent Johansson

Ombudsman kent.johansson@hrf.net 08-588 098 21

Marina Nilsson

Ombudsman marina.nilsson@hrf.net 08-588 098 51

Anette Olsson

Ombudsman anette.olsson@hrf.net 08-588 098 24

Sofia Ståhlspets

Kommunikatör (tjänstledig)

Åsa Einebrant

Assistent till förbundsordförande och vice ordförande asa.einebrant@hrf.net 08-588 098 41

Carola Uhrberg

Assistent carola.uhrberg@hrf.net

Magdalena Pettersen

Assistent magdalena.pettersen@hrf.net

Heidi Knorn

Assistent heidi.knorn@hrf.net

Claudia Agirman

Assistent (tjänstledig)

Anna Sunesson

HR-ansvarig anna.sunesson@hrf.net

Gittan Samuelsson

Löne- och HR-assistent gittan.samuelsson@hrf.net

Robert Grenehed

Ekonom robert.grenehed@hrf.net 08-588 098 99

Ulrika Stockhaus

Ekonomiassistent ulrika.stockhaus@hrf.net 08-588 099 06

Jeanette Lindberg

Systemförvaltare jeanette.lindberg@hrf.net 08-588 099 11

Niklas Karlsson

IT-tekniker niklas.karlsson@hrf.net 08-588 098 18

Hacer Tok

Lokalvårdare hacer.tok@hrf.net

Frida Ljunggren

Projektledare - ESF (föräldraledig)