Förbundskontoret

Här sitter vår ledning, kansli, ekonomiavdelning, IT-avdelning, centrala ombudsmän, kommunikationsansvariga och Medlemsservice.

Malin Ackholt

Förbundsordförande malin.ackholt@hrf.net

Pim van Dorpel

Vice ordförande pim.vandorpel@hrf.net

Per Persson

Avtalssekreterare per.persson@hrf.net

Marie Blomberg

Kanslichef marie.blomberg@hrf.net 08-58 80 98 79

Mikael Victor

Ekonomichef mikael.victor@hrf.net 08-58 80 98 94

Martin Hedman

IT-chef martin.hedman@hrf.net 08-58 80 98 78

Åsa Hersén

Verksamhetsansvarig Medlemsservice asa.hersen@hrf.net 08-58 80 99 11

Eva-Lotta Ramberg

Förbundsjurist eva-lotta.ramberg@hrf.net 08-58 80 98 85

Mats Hansson

Ombudsman mats.hansson@hrf.net 08-58 80 98 14

Irith Blum

Ombudsman irith.blum@hrf.net 08-58 80 98 90

Emil Bäckström

Ombudsman emil.backstrom@hrf.net 08-58 80 99 28

Susanne Bali

Ombudsman susanne.bali@hrf.net 08-58 80 98 50

Kent Johansson

Ombudsman kent.johansson@hrf.net 08-58 80 98 21

Marina Nilsson

Ombudsman marina.nilsson@hrf.net 08-58 80 98 51

Anette Olsson

Ombudsman anette.olsson@hrf.net 08-58 80 98 24

Maikel Ilias

Kommunikationsansvarig maikel.ilias@hrf.net 08-58 80 99 80

Anna Lundströmer

Kommunikatör anna.lundstromer@hrf.net 08-58 80 98 95

Elin Lörnbo

Kommunikatör (föräldraledig)

Sofia Ståhlspets

Kommunikatör (tjänstledig)

Magdalena Pettersen

Assistent till avtalssekreterare och kanslichef magdalena.pettersen@hrf.net 08-58 80 98 64

Carola Uhrberg

Assistent på Policy- och verksamhetsenheten carola.uhrberg@hrf.net 08-58 80 98 20

Claudia Agirman

Assistent claudia.agirman@hrf.net 08-58 80 98 02

Åsa Einebrant

Assistent till förbundsordförande och vice ordförande asa.einebrant@hrf.net 08-58 80 98 41

Anita Gustavsson

Löneadministratör/HR-assistent anita.gustavsson@hrf.net 08-58 80 99 10

Robert Grenehed

Ekonom robert.grenehed@hrf.net 08-58 80 98 99

Ulrika Stockhaus

Ekonomiassistent ulrika.stockhaus@hrf.net 08-58 80 99 06

Roger Skjöld

Ekonomiassistent roger.skjold@hrf.net 08-58 80 98 36

Cindy Norrby

Systemförvaltare cindy.norrby@hrf.net 08-58 80 98 29

Niklas Karlsson

IT-tekniker niklas.karlsson@hrf.net 08-58 80 98 18

Anne Jacobsson

Receptionist anne.jacobsson@hrf.net

Hacer Tok

Lokalvårdare hacer.tok@hrf.net 08-58 80 99 19

Frida Karlsson

Projektledare – ESF projekt frida.karlsson@hrf.net 08-58 80 98 49

Veronika Sandmon

Projektadministratör – ESF projekt veronika.sandmon@hrf.net 08- 58 80 99 24