Nytt kollektivavtal för anställda i handeln

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har tecknat ett nytt riksavtal för anställda inom handeln.

Avtalet följer märket på 7,4 procent och innehåller en låglönesatsning. Avtalet börjar gälla från 1 maj 2023 och löper på 24 månader. Det nya avtalet innebär över 2 000 kr mer under perioden för yrkesarbetare på både utgående lön och minimilön.

Lönerna höjs med 4,1 procent år 1 och med 3,3 procent år 2.

Minimilönerna (heltid) höjs med:

  • 1 225 kr 1 maj 2023
  • 961 kr 1 maj 2024

Utgående löner (heltid) höjs med:

  • 1 083 kr 1 maj 2023
  • 961 kr 1 maj 2024

Semestergaranti och övriga ersättningar höjs med 4,1 respektive 3,3 procent.