Prolongering av Serveringsavtalet och Cateringavtalet

För snart fyra veckor sedan avslutades förhandlingarna med Visita om branschens största kollektivavtal Gröna Riksavtalet.
Sedan dess har HRF fortsatt jobba med att förhandla övriga  kollektivavtal.

Både Serverings- och Cateringavtalet löpte ut den 31 mars. Förhandlingarna om nya avtal pågår under maj.

Syftet är att HRF ska teckna ett bra kollektivavtal även för dig som inte arbetar under Gröna Riksavtalet.

Under förhandlingarna och fram tills att HRF är överens med arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal så prolongeras det tidigare avtalet.

Vad menas med att avtal prolongeras?
Det innebär att det avtal som gällt förlängs ytterligare under en tid. Det sker oftast när parterna sitter i avtalsförhandlingar och inte riktigt blivit färdiga till dess att datumet för det avtal som gällt gått ut.

Man behöver förlänga tiden till dess att man antingen har kommit överens om ett nytt avtal eller strandat förhandlingarna och varslar om konflikt.