Save the date – Höstmöte Avdelning 01 Väst

Som medlem är du välkommen på höstmöte.
Boka redan nu i din kalender tisdagen den 3 oktober då höstmötet hålls på
Liseberg Grand Curiosa Hotel med start klockan 18:00

Välkomna med anmälan för lättare förtäring till avd.01@hrf.net