Valberedningens förslag till avdelningsstyrelse

Nedan följer Valberedningens förslag till avdelningsstyrelse. Glöm inte att anmäla dig till årsmötet på onsdag den 7 februari på Liseberg Grand Curiosa. Anmälan görs till avd.01@hrf.net

Ordförande: Gisela Kilder (Scandic Backadal)
Ledamot 2 år: Ann-Sophie Jonsson (Scandic No 25)
Ledamot 2 år: Daniela Larsson (Scandic Opalen)
Ledamot 2 år: Daniel Dahlén (Idrottens Bingo Grand)
Ledamot (fyllnadsval ett år): Åsa Arvidsson Bäcq (Scandic Mölndal)
Ledamot (fyllnadsval ett år): Johan Persson (Materia)

Inga övriga nominerade.

Suppleant 1 år (Vakant)
Suppleant 1 år (Vakant)
Suppleant 1 år (Vakant)

Revisor 2 år:   Fredrik Waller (IKEA Bäckebol)
Revisor-suppleant 1 år: Frida Tånghag (Klubb Gothia)
Sammankallande för valberedningen: Simon Karlsson (Klubb Gothia) kvarstår 1 år

Inga övriga nominerade.