Vad är avtalspension?

Avtalspension, även kallat tjänstepension, är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren.… Läs mer

Vad innebär ”enstaka dagar”?

I HRF:s kollektivavtal finns något som heter ”Anställning för enstaka dagar” (arbetstid som inte går att schemalägga).… Läs mer

Vad är allmän visstid?

En allmän visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning.… Läs mer

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal om arbetsvillkor mellan två parter, vanligen mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation, alltså fack och arbetsgivare.… Läs mer

Vad är en avtalsrörelse?

Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. De brukar gälla i ett till tre år. När avtalen är på väg att löpa ut startar det som kallas avtalsrörelse. … Läs mer

Varför är en avtalsrörelse viktig?

I en avtalsrörelse förhandlar vi som fackförbund med arbetsgivarorganisationer om innehållet i våra kollektivavtal.… Läs mer

Vad menas med att HRF växlar yrkanden?

Yrkanden kallas de krav som fack och arbetsgivare ställer i varje avtalsrörelse.… Läs mer

Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratas det om krav och yrkanden när parterna (fack och arbetsgivare) ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen.… Läs mer

Vad menas med varsel?

Varsel betyder förvarning. Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas eller stranda.… Läs mer

Vad menas med konflikt?

Om parterna (facket och arbetsgivarna) inte kommer överens om ett nytt kollektivavtal, och det gamla upphör att gälla, kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad. Det kallas även för stridsåtgärder. … Läs mer

Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare.… Läs mer