Frågor och svar om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

I slutet av förra året beslutade riksdagen om att ett nytt, högre försörjningskrav ska gälla för tredjeland-medborgare som arbetar i Sverige, så kallade arbetskraftsinvandrare.

Här hittar du några frågor och svar gällande det nya försörjningskravet.