Öka din trygghet och bli medlem idag

Just nu bjuder vi nya medlemmar på oktober månads medlemsavgift.

Bli medlem

Lokala avdelningar

Avdelning 01 Väst

Södra delen av Västra Götalands län inkl. Göteborg med kranskommuner, samt Norra Hallands län

Avdelning 02 Stockholm-Gotland

Stockholms- samt Gotlands län

Avdelning 05 Syd

Skåne-, Blekinge- samt Södra Hallands län

Avdelning 55 Öst

Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs- samt Kalmar län

Avdelning 20 Nord

Norrbottens- och Västerbottens län

Avdelning 27 Mitt

Dalarnas-, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län

Avdelning 30 Mälardalen

Uppsala-, Västmanlands-, Örebro- samt Södermanlands län

Avdelning 31 Karlstad

Värmlands län samt norra, nordvästra och nordöstra Västra Götalands län

Avdelning 20 NordAvdelning 27 MittAvdelning 31 KarlstadAvdelning 30 MälardalenAvdelning 02 Stockholm-GotlandAvdelning 02 Stockholm-GotlandAvdelning 55 ÖstAvdelning 01 VästAvdelning 05 Syd