Semesterlön

I Sverige utgår semester enligt semesterlagen. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan semestervillkoren vara bättre.

Här presenteras vilken semesterlön/semesterersättning som lägst ska betalas i vår bransch vanligaste kollektivavtal Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.

Ta reda på vad som gäller just för dig – om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning.

Semesterlön och semesterersättning utgår med 12,72 procent, enligt avtalet.
Har du varit anställd i minst 12 månader i sträck har du rätt till minsta garanterad semesterersättning för varje betald semesterdag, när du slutar din anställning.
Om du har varit anställd i minst tre månader i sträck har du rätt till minsta garanterad semesterlön, när du tar ut intjänad semester.

När du har intjänade semesterdagar ska semesterlön/semesterersättning lägst betalas per dag enligt nedan.


Semesterår
2020-04-01 – 2021-03-31

Anställd som fyllt 20 år
1 429 kr/dag

Anställd yngre än 20 år
1 088 kr/dag


Semesterår
2021-04-01 – 2022-03-31

Anställd som fyllt 20 år
1 450 kr/dag

Anställd yngre än 20 år
1 103 kr/dag


Semesterår
2022-04-01 – 2023-03-31

Anställd som fyllt 20 år
1 472 kr/dag

Anställd yngre än 20 år
1 119 kr/dag


Semesterår
2023-04-01 – 2024-03-31

Anställd som fyllt 20 år
1 506 kr/dag

Anställd yngre än 20 år
1 141 kr/dag