Får jag som är under 18 år arbeta ensam vid kassan?

Det finns inget direkt förbud mot att arbeta ensam vid kassan, men det kan vara olämpligt att minderåriga ska ansvara för pengar och legitimationskontroll. Arbete i kassa medför också risk för rån.

Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning för att undersöka om de aktuella arbetsuppgifterna är lämpliga utifrån den minderåriges ålder, fysiska och psykiska mognad samt andra förutsättningar. Vid riskbedömningen ska arbetsgivaren involvera skyddsombud som företräder dig som anställd.

Det är förbjudet för minderåriga att sköta bankning av kassan.

Mer i samma ämne

Allt om lön

Sommarjobb 2024

Äntligen sommar, sol och bad... och kanske ditt första jobb inom besöksnäringen?