Får minderåriga arbeta ensamma?

Ungdomar under 18 år får inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot.

Mer i samma ämne

Allt om lön

Sommarjobb 2024

Äntligen sommar, sol och bad... och kanske ditt första jobb inom besöksnäringen?