Hur blir jag skyddsombud?

Vad roligt att du är intresserad av att bli skyddsombud! Alla arbetsplatser med minst fem anställda måste ha ett skyddsombud. Finns mer än 50 anställda måste arbetsplatsen ha en skyddskommité.

Skyddsombud representerar medlemmarna i arbetsmiljöarbetet, allt från säkra maskiner, anpassade lokaler men även vårt mående på arbetsplatsen, rehabilitering, arbetstidsfrågor och mycket mer. Det är arbetsgivaren som har ansvar över arbetsmiljöarbetet, men vi kan vara med och påverka!

Arbetsuppgifterna är i huvudsak

  • Att företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor och att verka för en bra arbetsmiljö.
  • Att vaka över att arbetsgivaren bedriver ett bra arbetsmiljöarbete samt att det finns ett skydd mot ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
  • Att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser med mera.
  • Att delta när handlingsplaner upprättas.

Utbildning för ditt uppdrag

Alla skyddsombud ska genomgå grundutbildningen BAM, Bättre arbetsmiljö.

Finns det flera skyddsombud på arbetsplatsen ska ett så kallat huvudskyddsombud utses. Huvudskyddsombudet samordnar verksamheten för alla skyddsombud på arbetsplatsen.

Kontakta din lokala avdelning för att få hjälp att bli skyddsombud!

Mer i samma ämne

Material

Material

Här hittar du som förtroendevald material som kan vara användbart.

Medlemskapet

Våra utbildningar

Som medlem i HRF har du tillgång till utbildningar som rör dig och ditt arbete.

Medlemskapet

Förtroendevald

Om du vill engagera dig lite extra kan du bli förtroendevald, ett uppdrag som stärker både dig och dina arbetskamrater!