Din lön

HRF_CASINO_B6R6345-small-PPoint-etcI kollektivavtalet finns minimilöner för olika yrkesgrupper. Mindre än vad som står i kollektivavtalet får du inte tjäna, men gärna mer!
Ta alltid reda på vilken marknadslön som gäller för det arbete du söker.

Det finns flera olika kollektivavtal. De vanligaste är avtalen som Hotell- och restaurangfacket sluter med arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR).

Dessa minimilöner gäller från den 1 juni 2015

Minimilön för kvalificerat yrkesarbete (lönegrupp 1)
Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Till exempel kock, kallskänka och servitris.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              21 455
Kronor/timme              124:00

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              22 839
Kronor/timme              132:00

Hängavtalet Visita (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               21 975
Kronor/timme               127:00
Nattreceptionist            133:99

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               23 360
Kronor/timme               135:00
Nattreceptionist            142:43

 

Minimilön för yrkesarbetande (lönegrupp 2)
Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               20 220
Kronor/timme               116:90

Minimilön med 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               21 604
Kronor/timme               124:90

Hängavtalet Visita (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 740
Kronor/timme              119:90

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              22 125
Kronor/timme              127:90

 

Ungdomslön för dig under 20 år

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Fr o m 19 år
Kronor/månad              16 754
Kronor/timme               96:80

Fr o m 18 år
Kronor/månad              15 336
Kronor/timme               88:60

Fr o m 17 år
Kronor/månad              14 627
Kronor/timme               84:50

Under 17 år
Kronor/månad               13 227
Kronor/timme                76:50

Hängavtalet (1 juni 2015 – 30 april 2016)

Fr o m 19 år
Kronor/månad                17 238
Kronor/timme                 99:60

Fr o m 18 år    
Kronor/månad                15 783
Kronor/timme                 91:20

Fr o m 17 år
Kronor/månad                15 047
Kronor/timme                 87:00

Under 17 år
Kronor/månad                13 592
Kronor/timme                 78:60

 

Obekväm arbetstid
Du ska ha OB- ersättning som är ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.

Från och med 1 juni 2014 
Måndag – fredag, kl. 20.00 – 06.00              21:00 kr
Lördag, kl. 16.00 – 06.00                            21:00 kr
Söndag, kl. 06.00 – 06.00                           21:00 kr
Alla dagar, kl. 01.00 – 06.00                       39:50 kr * (21:00 kr + 18:50 kr)

(*ob-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl. 00.00-07.00)

Semesterlönegaranti
För anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan:
Semesterår                         2015-04-01 – 2016-03-31
Anställd som fyllt 20 år                 1 307 kr/dag
Anställd yngre än 20 år                   994 kr/dag