Din lön

HRF_CASINO_B6R6345-small-PPoint-etc

I kollektivavtalet finns minimilöner för olika yrkesgrupper. Mindre än vad som står i kollektivavtalet får du inte tjäna, men gärna mer!
Ta alltid reda på vilken marknadslön som gäller för det arbete du söker.

Det finns flera olika kollektivavtal. De vanligaste är avtalen som Hotell- och restaurangfacket sluter med arbetsgivarorganisationen Visita.

Minimilön för kvalificerat yrkesarbete (lönegrupp 1)

Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Till exempel kock, kallskänka, receptionist och servitris.

Riksavtalet Visita-HRF (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              21 880
Kronor/timme              126:47  

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              23 264
Kronor/timme              134:47

Hängavtalet Visita (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               22 400
Kronor/timme               129:48
Nattreceptionist            136:60

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               23 785
Kronor/timme               137:49
Nattreceptionist            145:05


Minimilön för yrkesarbetande (lönegrupp 2)

Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Riksavtalet Visita-HRF (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               20 610
Kronor/timme               119:13 

Minimilön med 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               21 994
Kronor/timme               127:13

Hängavtalet Visita (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              21 130
Kronor/timme              122:14

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              22 515
Kronor/timme              130:14


Ungdomslön för dig under 20 år

Riksavtalet Visita-HRF (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Fr o m 19 år
Kronor/månad              17 144
Kronor/timme               99:10

Fr o m 18 år
Kronor/månad              15 726
Kronor/timme               90:90

Fr o m 17 år
Kronor/månad              15 017
Kronor/timme               86:80

Under 17 år
Kronor/månad               13 617
Kronor/timme                78:71 

Hängavtalet (1 maj 2016 – 31 mars 2017)

Fr o m 19 år
Kronor/månad                17 628
Kronor/timme                 101:90

Fr o m 18 år    
Kronor/månad                16 173
Kronor/timme                 93:49

Fr o m 17 år
Kronor/månad                15 437
Kronor/timme                 89:23

Under 17 år
Kronor/månad                13 982
Kronor/timme                 80:82


Obekväm arbetstid

Du ska ha OB- ersättning som är ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider.

Måndag – fredag  20.00 – 06.00                                  21:42
Lördag 16.00 – måndag  06.00                                    21:42
Alla dagar  01.00 – 06.00                                            40:29* (21:42 kr + 18:87)

(*ob-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl. 00.00-07.00)

Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme.


Semesterlönegaranti

För anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan:

Semesterår                                2016-04-01 – 2017-03-31  
Anställd som fyllt 20 år                1 313 kr/dag                          
Anställd yngre än 20 år                1 000 kr/dag

Semesterår                                2017-04-01 – 2018-03-31
Anställd som fyllt 20 år                1 340 kr/dag
Anställd yngre än 20 år                1 020 kr/dag