Din lön

I kollektivavtalet finns minimilöner för olika yrkesgrupper - mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! Om företaget du arbetar på inte har kollektivavtal finns inga minimilöner. Du skall alltid när du söker en anställning ta reda på vilken marknadslön som gäller för det arbete du söker.

Det finns flera olika kollektivavtal. De vanligaste är det avtal som Hotell- och restaurangfacket slutit med arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR) Vill du veta vilket avtal som gäller på din arbetsplats - logga in på Dina sidor och läs ditt avtal.

Dessa minimilöner gäller från den 1 juni 2014

Minimilön för kvalificerat yrkesarbete (lönegrupp 1)
Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning eller jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet, till exempel kock, kallskänka och servitris.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 989                         
Kronor/timme              121:30             

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              22 373                         
Kronor/timme              129:30                                               

Hängavtalet Visita (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               21 509
Kronor/timme               124:30
Nattreceptionist            131:14

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               22 894
Kronor/timme               132:30
Nattreceptionist            139:58                 

 


Minimilön för yrkesarbetande (lönegrupp 2)
Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              19 754
Kronor/timme               114:20

Minimilön med 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               21 138
Kronor/timme               122:20

Hängavtalet Visita (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 274                         
Kronor/timme              117:20                         

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              21 659                         
Kronor/timme              125:20                         

 

Ungdomslön för dig under 20 år

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Fr o m 19 år
Kronor/månad               16 434
Kronor/timme                95:00                         

Fr o m 18 år
Kronor/månad              15 016
Kronor/timme                86:80                          

Fr o m 17 år
Kronor/månad               14 307
Kronor/timme                82:70                          

Under 17 år
Kronor/månad                12 907                         
Kronor/timme                 74:60                          

Hängavtalet (1 juni 2014 - 31 maj 2015)

Fr o m 19 år                  
Kronor/månad               16 918                       
Kronor/timme                 97:80

Fr o m 18 år                                                 
Kronor/månad                15 463 
Kronor/timme                  89:40                           

Fr o m 17 år
Kronor/månad               14 727                        
Kronor/timme                 85:10

Under 17 år
Kronor/månad               13 272                          
Kronor/timme                 76:70

 

Obekväm arbetstid
Du ska ha tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider, OB- ersättning.

Från och med 1 juni 2014 
Måndag - fredag, kl. 20.00 - 06.00             21:00 kr
Lördag, kl. 16.00 - 06.00                           21:00 kr
Söndag, kl. 06.00 - 06.00                          21:00 kr
Alla dagar, kl. 01.00 - 06.00                       39:50 kr * (21:00 kr + 18:50 kr)

(*ob-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl. 00.00-07.00)

Semesterlönegaranti
För anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan.


Semesterår                         2014-04-01 - 2015-03-31
Anställd som fyllt 20 år                 1 300 kr/dag           
Anställd yngre än 20 år                   988 kr/dag