Din lön

I kollektivavtalet finns minimilöner för olika yrkesgrupper - mindre än så får du inte tjäna, men gärna mer! Om företaget du arbetar på inte har kollektivavtal finns inga minimilöner. Du skall alltid när du söker en anställning ta reda på vilken marknadslön som gäller för det arbete du söker.

Det finns flera olika kollektivavtal. De vanligaste är det avtal som Hotell- och restaurangfacket slutit med arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR) Vill du veta vilket avtal som gäller på din arbetsplats - logga in på Dina sidor och läs ditt avtal.

Dessa minimilöner gäller från den 1 juni 2013

Minimilön för kvalificerat yrkesarbete (lönegrupp 1)
Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning eller jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet, till exempel kock, kallskänka och servitris.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 499                        
Kronor/timme              118:50             

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              21 883                         
Kronor/timme              126:50                                               

Hängavtalet Visita (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               21 019
Kronor/timme               121:50
Nattreceptionist            128:18

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               22 404
Kronor/timme               129:50
Nattreceptionist            136:62                 

 


Minimilön för yrkesarbetande (lönegrupp 2)
Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              19 264
Kronor/timme               111:40

Minimilön med 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               20 648
Kronor/timme               119:40

Hängavtalet Visita (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              19 784                         
Kronor/timme              114:40                         

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              21 169                         
Kronor/timme              122:40                         

 

Ungdomslön för dig under 20 år

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Fr o m 19 år
Kronor/månad               16 098
Kronor/timme                93:10                         

Fr o m 18 år
Kronor/månad              14 680
Kronor/timme                84:90                          

Fr o m 17 år
Kronor/månad               13 971
Kronor/timme                80:80                          

Under 17 år
Kronor/månad                12 571                        
Kronor/timme                 72:70                          

Hängavtalet (1 juni 2013 - 31 maj 2014)

Fr o m 19 år                  
Kronor/månad               16 528                       
Kronor/timme                 95:80

Fr o m 18 år                                                 
Kronor/månad                15 127
Kronor/timme                  87:40                           

Fr o m 17 år
Kronor/månad               14 391                       
Kronor/timme                 83:20

Under 17 år
Kronor/månad               12 936                         
Kronor/timme                 74:80

 

Obekväm arbetstid
Du ska ha tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider, OB- ersättning.

1 juni 2013 - 31 maj 2014
Måndag - fredag, kl. 20.00 - 06.00             19.80 kr
Lördag, kl. 16.00 - 06.00                           19.80 kr
Söndag, kl. 06.00 - 06.00                          19.80 kr
Alla dagar, kl. 01.00 - 06.00                       37.20 kr * (19.80 kr + 17.40 kr)

(*ob-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl. 00.00-07.00)

Semesterlönegaranti
För anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan.


Semesterår                         2013-04-01 - 2014-03-31
Anställd som fyllt 20 år                 1 293 kr/dag           
Anställd yngre än 20 år                   983 kr/dag