Din lön

HRF_CASINO_B6R6345-small-PPoint-etcI kollektivavtalet finns minimilöner för olika yrkesgrupper. Mindre än vad som står i kollektivavtalet får du inte tjäna, men gärna mer!
Ta alltid reda på vilken marknadslön som gäller för det arbete du söker.

Det finns flera olika kollektivavtal. De vanligaste är det avtal som Hotell- och restaurangfacket slutit med arbetsgivarorganisationen Visita (tidigare SHR).

Dessa minimilöner gäller från den 1 juni 2014

Minimilön för kvalificerat yrkesarbete (lönegrupp 1)
Denna lön ska lägst betalas för arbete som kräver gymnasial utbildning eller jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet, till exempel kock, kallskänka och servitris.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 989 (21 455 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme              121:30  (124:00 fr.o.m. 1 juni 2015)

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              22 373 (22 839 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme              129:30 (132:00 fr.o.m. 1 juni 2015)

Hängavtalet Visita (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad               21 509 (21 975 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme               124:30 (127:00 fr.o.m. 1 juni) 2015
Nattreceptionist            131:14 (133:99 fr.o.m. 1 juni 2015)

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               22 894 (23 360 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme               132:30 (135:00 fr.o.m. 1 juni 2015)
Nattreceptionist            139:58 (142:43 fr.o.m. 1 juni 2015)

 

Minimilön för yrkesarbetande (lönegrupp 2)
Denna lön ska betalas för arbete där förkunskaper inte är något krav och då introduktion och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              19 754 (20 220 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme               114:20 (116:90 fr.o.m. 1 juni 2015)

Minimilön med 6 års yrkesvana:
Kronor/månad               21 138 (21 604 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme               122:20 (124:90 fr.o.m. 1 juni 2015)

Hängavtalet Visita (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Minimilön utan yrkesvana:
Kronor/månad              20 274 (20 740 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme              117:20 (119:90 fr.o.m. 1 juni 2015)

Minimilön efter 6 års yrkesvana:
Kronor/månad              21 659 (22 125 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme              125:20 (127:90 fr.o.m. 1 juni 2015)

 

Ungdomslön för dig under 20 år

Riksavtalet Visita-HRF (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Fr o m 19 år
Kronor/månad               16 434 (16 754 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                95:00 (96:80 fr.o.m. 1 juni 2015)

Fr o m 18 år
Kronor/månad              15 016 (15 336 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                86:80 (88:60 fr.o.m. 1 juni 2015)

Fr o m 17 år
Kronor/månad               14 307 (14 627 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                82:70 (84:50 fr.o.m. 1 juni 2015)

Under 17 år
Kronor/månad                12 907 (13 227 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                 74:60 (76:50 fr.o.m. 1 juni 2015)

Hängavtalet (1 juni 2014 – 31 maj 2015)

Fr o m 19 år
Kronor/månad               16 918 (17 238 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                 97:80 (99:60 fr.o.m. 1 juni 2015)

Fr o m 18 år    
Kronor/månad                15 463 (15 783 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                  89:40 (91:20 fr.o.m. 1 juni 2015)

Fr o m 17 år
Kronor/månad               14 727 (15 047 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                 85:10 (87:00 fr.o.m. 1 juni 2015)

Under 17 år
Kronor/månad               13 272 (13 592 fr.o.m. 1 juni 2015)
Kronor/timme                 76:70 (78:60 fr.o.m. 1 juni 2015)

 

Obekväm arbetstid
Du ska ha tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider, OB- ersättning.

Från och med 1 juni 2014 
Måndag – fredag, kl. 20.00 – 06.00             21:00 kr
Lördag, kl. 16.00 – 06.00                           21:00 kr
Söndag, kl. 06.00 – 06.00                          21:00 kr
Alla dagar, kl. 01.00 – 06.00                       39:50 kr * (21:00 kr + 18:50 kr)

(*ob-ersättning vid nattarbete gäller ej personal som stadigvarande arbetar nattjänst i hotellreception och huvudsakligen har sin arbetstid mellan kl. 00.00-07.00)

Semesterlönegaranti
För anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid ska semesterersättning per betald semesterdag utgå med lägsta belopp enligt nedan.
Semesterår                         2015-04-01 – 2016-03-31
Anställd som fyllt 20 år                 1 307 kr/dag
Anställd yngre än 20 år                   994 kr/dag